Algemene voorwaarden

Door je bij Listed aan te sluiten ga je automatisch akkoord met de geldende algemene voorwaarden van Listed.

 • Listed is een onafhankelijk platform waarop alle genoemde verblijven persoonlijk zijn bezocht en geselecteerd.
 • Listed is een inpiratie platform waarop het de verblijven/ondernemers de mogelijkheid biedt om zichtbaar te zijn. Listed geeft geen garantie voor het aantal boekingen.
 • Op het Listed platform worden verblijven/ondernemers onder de aandacht gebracht die een jaarlijkse bijdrage betalen voor hun vermelding. De verblijven worden in de zoekresultaten random weergegeven.
 • Voor een vermelding op verzoek onder het tabblad inspiratie op het platform van Listed wordt een extra toeslag betaald.
 • Listed laat voor het online gaan van een vermelding op haar platform alle gegevens door het verblijf /ondernemer controleren op waarheid. Listed is niet aansprakelijk voor claims n.a.v. onwaarheden op de website die niet door het verblijf/ondernemer zijn gemeld.
 • Het verblijf/ondernemer betaalt een jaarlijkse bijdrage voor vermelding op het platform van Listed, die vanaf het online gaan vooruit gefactureerd wordt voor een jaar met een betalingstermijn van 15 dagen. Listed ontvangt geen commissie over de bij de verblijven gemaakte boekingen.
 • De vermelding van een verblijf op het platform van Listed/ondernemer wordt stilzwijgend voor de duur van 1 jaar verlengd, tenzij 3 maanden voor het einde van de looptijd schriftelijk (per mail) door het verblijf wordt opgezegd.
 • Listed behoudt zich het recht voor om de vermelding op haar platform stop te zetten. Bijvoorbeeld wanneer er regelmatig klachten komen van bezoekers of wanneer het verblijf/ondernemer niet meer aansluit bij het concept van Listed. Of wanneer het verblijf de jaarlijkse betalingsverplichting niet nakomt. Restitutie van het vooruitbetaalde bedrag is dan niet mogelijk.
 • De prijzen van vermelding op het Listed platform worden jaarlijks opnieuw bekeken en zo nodig aangepast. Mocht er een prijswijziging komen, dan wordt het verblijf/ondernemer hiervan tijdig op de hoogte gebracht.
 • Listed is niet aansprakelijk voor het buiten gebruik zijn van haar platform.
 • Listed doet haar uiterste best ervoor te zorgen dat de informatie op haar platform juist en up-to-date is. Desondanks kan Listed niet garanderen dat er geen onjuiste informatie staat op haar platform.
 • Bezoekers van Listed worden doorgelinkt naar de website van het verblijf/ondernemer en boeken rechtstreeks bij het verblijf. Listed is niet verantwoordelijk voor deze boekingen.
 • Listed aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van foutieve of gewijzigde informatie.
 • Listed is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites van de aangesloten verblijven/ondernemers.
 • Eventuele klachten van gasten vallen niet onder de aansprakelijkheid van Listed.
 • Listed is niet verantwoordelijk voor een ervaring bij een bezoek aan het aangesloten verblijf.
 • Listed draagt geen verantwoordelijkheid voor rechten die verbonden kunnen zijn aan beeldrecht, merkenrecht of auteursrecht van de verblijven/ondernemers.

Alle rechten voorbehouden
Op het materiaal dat op het platform van Listed te vinden is, rust recht van intellectuele eigendom. Listed geeft de bezoeker toestemming om kleine delen van de site te kopiëren voor eigen gebruik, maar de vermelde informatie mag niet openbaar worden gemaakt zonder (schriftelijke) toestemming van Listed.

nl_NLDutch

Laat hieronder je gegevens achter en je hoort vandaag nog van ons.

Met het verzenden van dit formulier ga je akkoord met de verwerking van jouw gegevens.